Opmeting: Verlegging van “Binnenkaartse Beek”

Bij deze aanvraag diende een waterloop van tweede categorie verlegt worden, namelijk de Binnenkaartse Beek. In samenspraak met de provinciale instantie Integraal waterbeleid worden er duidelijke afspraken en voorwaarden gemaakt waaraan de bedding moest voldoen. Hierbij is er een nauwkeurig opmetingsplan van het perceel waarover de beek kronkelt  door landmeter Dries Roos opgemaakt.

Op dit plan is er een vermelding gemaakt van de huidige bedding en een vermelding en weergave van de nieuwe bedding. Ook wordt er een lengteprofiel en dwarsprofiel afgeleverd.

Al de nodige documenten worden gebundeld en aan het gemeentebestuur bezorgt.

Indien u een stedenbouwkundige vergunning nodig heeft voor zowel technische werken als voor het bouwen of verbouwen van een woning, dan mag u zeker contact opnemen.