EPC

EPC

Sinds begin 2009 bent u verplicht een energieprestatiecertificaat (EPC) te hebben indien u uw woning verkoopt of verhuurt. Dit certificaat kan enkel door een erkende energiedeskundige type A worden opgemaakt en is voor 10 jaar geldig. Vanaf 2018 is er ook verplichte vorming van 6 uur nodig per jaar. Dit zorgt er voor dat elke energiedeskundige steeds op de hoogte is van de nieuwe zaken dat invloed kan hebben op uw energiescore. Indien de vorming niet wordt gevolgd, is de energiedeskundige niet meer bevoegd voor het opmaak van het EPC.

Vanaf het moment dat u een woning verkoopt of verhuurd moet het EPC beschikbaar zijn. Zo loopt u geen risico op een boete en de kandidaat-koper heeft recht om over deze informatie te beschikken.

Een EPC vertelt iets over de energiezuinigheid van uw woning. Hoe lager de waarde, hoe energiezuiniger de woning. Hierbij wordt rekening gehouden met de afmetingen van uw eigendom, de verwarmingsinstallaties, installatie van sanitair warm water, gevelopbouw,..

Erkenningscode: EP15443