Schattingen

Schattingen van onroerende goederen (woning, grond,…)

Met een schatting wordt de waarde van uw onroerend goed bepaald. De waarde van uw pand is afhankelijk van verschillende factoren zoals de ligging, de staat van bevinding, de grootte,….Een onafhankelijke schatting door een beëdigd landmeter-expert kan hier voor zeer nuttig zijn. Het is belangrijk voor u om te weten wat de waarde is van het onroerend goed waarvan u eigenaar bent. Er wordt een uitgebreid verslag van het te schatten onroerend goed opgemaakt waarbij de venale waarde in huidige toestand wordt bepaald. Als beëdigd schatter sta ik op de lijst van het kwaliteitscharter voor schattingsverslagen.

Wanneer heb je een schattingsverslag nodig?

Er zijn verschillende redenen om een schatting te laten uitvoeren, zoals:

– een idee te hebben van de marktwaarde

– voor verkoop of verhuur

– voor hypothecaire kredieten en leningen

– voor succesierechten/bepalen van erfenisrechten

Wat kost een schatting?

De kostprijs van een schatting is afhankelijk van verschillende factoren:

– Type onroerend goed (woning, appartement, grond,…)

– Bouwplannen aanwezig?

– …

Indien u concreet wilt weten wat de kostprijs zou zijn, kan u best contact opnemen.