Muurovername

Wanneer u bouwt tegen een scheidingsmuur, dient u te weten of die muur gemeen is of niet. Een gemene muur is een muur dat op de grens van twee percelen ligt. Indien u hier tegen bouwt, dient u mede-eigenaar van de scheidingsmuur te zijn. Hiervoor moet u het deel van de muur dat u wenst te gebruiken vergoeden aan de buur. Hiervoor wordt een proces verbaal van muurovername opgemaakt zodat u de exacte waarde weet dat u moet vergoeden aan uw buur.

Deze waarde wordt bepaald op basis van

– de oppervlakte van de muur

– de grond dat wordt overgenomen

– vastgelegde eenheidsprijzen die zijn opgenomen in een borderel