Grensbepaling

Grensbepaling betekent het bepalen van de grenzen van uw eigendom, de scheiding tussen twee eigendommen. Zo weet u exact de grootte van uw perceel. Dit is nuttig om discussies met uw buren te vermijden of op te lossen. Indien er reeds een discussie is over de grens, is dit uiteraard aan te raden om door een landmeter te laten uitvoeren zodat de juiste grens kan vastgesteld worden.

Hiervoor wordt onderzoek gedaan naar de titels van de eigendom en worden er voorgaande opmetingsplannen van het perceel onderzocht. Dan wordt er een meting van het perceel uitgevoerd. Deze meting wordt aan de opgezochte plannen getoetst en zo worden de grenzen bepaald.

Bij goedkeuring van de scheidingslijn door de partijen, worden de grenspalen (betonnen paal, fenopaal) geplaatst en wordt er een afpalingsplan opgesteld. Een afpaling mag enkel door een landmeter-expert worden uitgevoerd.

Het proces-verbaal van de afpaling wordt door alle betrokken partijen ondertekend. Dit PV wordt neergelegd en geregistreerd bij het registratiekantoor.

Onthoud dat een grenspaal niet zo maar verwijderd mag worden, ook niet om een afsluiting te plaatsen. De grenspaal duidt niet alleen jou grens aan, maar ook die van uw gebuur.

Neem gerust contact op voor meer informatie.